12312312312312

RUAJE

AMBIENTIN

BASS OIL ATF - II

Lexo më shumë

22

RRJETA FASADUESE

PER IZOLIMIN E SHTEPISE SUAJ

bb

BANESA ME QELSA NE DORE

poiuytrewq

SIGURIME DHE KONTROLLA TEKNIKE

Vaji motorik

BTP Holding merret me prodhimin e vajrave motorike, industriale dhe përpunimin (riciklimi) e vajrave të përdorura, dhe e gjithë kjo kryhet në proces të mbyllur në sistem teknologjik të mbyllur që në mënyrë të drejtpërdrejtë nuk gjeneron mbeturina.

Rrjeta fasaduese

Rrjeta fasaduese

Prodhimi i Rrjetës fasaduese bëhet në kuadër të njësisë punese të FIBERGLASS KOSOVA shpk . Prodhimi i rrjetave fasaduese bëhet me teknologjinë më të avancuar prodhuese duke bërë kombinimin e produkteve primare të rrjetave fasaduese.

Kontrolla teknike

BTP Holding ka në pronësi 5 kontrolle teknika, ku kryhen Kontrollimi teknik i automjeteve, plotësimi i dokumentacionit përkatës, verifikimi dhe regjistrimi i automjeteve deri në dhënien e tabelave, sigurimin e automjeteve.

Ndertimi

Projektet tona shtrihen në qytetin e Mitrovicës, Prishtinës dhe Gjilanit, të gjitha komplekset tona ndërtohen në zona të urbanizuara të qyteteve përkatëse dhe të gjitha ndërtohen konform lejeve të ndërtimit dhe standardeve më të larta të ndërtimit.

Rreth kompanisë BTP Holding sh.p.k

BTP Holding sh.p.k është themeluar në vitin 1989 dhe ka arritur t‘i zhvillojë sektorët e saj të biznesit në prodhim dhe tregti gjatë dekadave të fundit.

85
Punëtor
5250000
Metër katror rrjetë e prodhuar
300000
Litra vaj të ricikluara në vit
23000
Klientë të kontrollave teknike
30500
Metër katror në ndërtim e sipër
500000
Export vjetor